Under Summer On hade vi även uppdraget från Red Bull att transportera och bygga upp deras DJ/bar container. Vi tackar Red Bull för förtroendet.